Prekrytie Style

Konštrukcia zastrešenia je navrhnutá k zakrytiu bazénu pri použití stojacej steny v jeho blízkosti.

Toto riešenie oceníte menovite pokiaľ potrebujete zakryť bazén a chcete alebo môžete k montáži zastrešenia využiť stenu Vášho domu. Horný pojazdný mechanizmus je umiestnený priamo na tejto stene.

Ďaľšou výhodou tohoto zastrešenia je, že ako bazén tak aj priestor medzi bazénom a stenou sú veľmi dobre chránené.

Jednotlivými segmentami zastrešenia môžete ľubovoľne posúvať vľavo alebo vpravo a to až k úplnému odkrytiu, alebo zakrytiu bazénu.

Segmenty môžu byť presunované vľavo alebo vpravo tak, aby sa odkryl celý bazén.

Technické parametre:
Šírka: 5,00 – 8,50 m
Dĺžka: 6,40 – 16,00 m
Výška: 2,62 – 3,00 m
Počet segmentov: 3 – 7

Štandardné prevedenie

Povrchová úprava profilu
prírodný elox C-0 (strieborný)
Polykarbonátové dosky
jednokomorový číry NO DROP, tl.10mm, s jednostrannou UV stabilizáciou, U=31 W/m2K
Pojazdové dráhy
v dĺžke zastrešenia
typ PROGRES – výška 15mm, povrchová úprava prírodný elox (pre zastrešenie z profilovej rady B)

Dodatočné informácie
1ks dverí podľa požiadaviek zákazníka
tesniace kartáče na čelných stenách do výšky 120mm
automatická aretácia segmentov – typ Progres
zamykacia kľuka
čelá sú fixované na mieste (zabránenie pohybu segmentu s čelnou stenou)

Možnosti prevedenia
Polykarbonátové dosky (PC)
PC tl.10mm; trojkomorový; číry; s jednostrannou UV stabilizáciou; U=2,5 W/m2K
PC tl.10mm; jednokomorový; číry NO DROP, svetlo modrý, zelený, dymový, s jednostrannou UV stabilizáciou;
U=3,1 W/m2K
PC tl. 8 mm; jednokomorový; číry, zelený, dymový; s jednostrannou UV stabilizáciou; U=3,7 W/m2K
PC tl. 4 mm, kompaktný, číry, s obojstrannou UV stabilizáciou, U=5,4 W/m2K
kombinácia PC tl. 4 mm kompaktný a PC tl. 10mm jednokomorový

Typy polykarbonátových dosiek:
kompaktný 4 mm
trojkomorový 10 mm
jednokomorový 8 mm
jednokomorový 10 mm

Farby polykarbonátových dosiek:
číry kompaktný
číry
svetlo-modrý
zelený
dymový

Doplnkové vybavenie

 • tesniace kartáče na čelných stenách do výšky 120mm
 • čelá sú fixované na mieste (zabránenie pohybu segmentu s čelnou stenou)
 • automatická aretácia segmentov – typ Progres
 • dvere v čelnej stene otváracie alebo posuvné
 • dvojité dvere otváracie alebo rozsúvacie
 • bočný vstup do zastrešenia
 • výklopná časť čelnej steny, iné úpravy čelných stien
 • zamykacia kľučka alebo madlo
 • vetracie dvere
 • výklopná kefa
 • bezpečnostné uzamykanie zastrešení FORTIS, INNOX alebo ARX