Čo je systém VANTAGE® na automatické čistenie bazéna?

VANTAGE® je automatický systém, ktorý pomocou trysiek postupne ženie nečistoty od bočných stien, cez celé dno až ku dnovej výpuste. Tento proces je prebieha súčasne s filtračným režimom a priebežne čistí bazén od mechanických nečistôt.

VANTAGE® je účinnejší než akýkoľvek bazénový vysávač, navyše pracuje úplne sám vo vopred nastavených časových intervaloch.

AKO VYZERÁ VANTAGE®?

Samočistiaci bazén vyzerá ako každý iný, len na stenách a dne bazéna je navyše systém nenápadných trysiek, ktoré sa v prevádzke postupne vysúvajú.

Trysky sú dodávané v troch farebných variantách, aby ladili s farbou bazéna.

 

UPRATOVANIE ČO NIE JE ANI POČUŤ

Ako funguje VANTAGE®

Trysky rotujúceokolo svojej osi silným prúdom vody nahrňajú nečistoty zo schodov dna bazéna tak, aby sa dostali k výpusti na dne bazéna (1).

  • Odtiaľ putujú do zbernej alebo filtračnej nádoby (2,3).
  • Prietok vody v systéme zaisťuje nasávacie ventil (4).

VANTAGE® sa dá inštalovať iba do novo zhotovených bazénov. Jeho inštaláciu vykonáva len vyškolení technici, tým je zaručený bezproblémový chod systému.